В момента кухнята ни не работи. Вашата поръчка ще бъде обработена по-късно. Доставките се извършват от 11:30 до 22:00.

Политика за поверителност и бисквитки

Уебсайтът www.quattrostagioni.bg се притежава и управлява от ”Марикс” ЕООД. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме.

С настоящата политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме. Тази политика за поверителност се отнася единствено за информация, която се събира чрез този Уебсайт и не се отнася за информация, събирана и обработвана от ”Марикс”ЕООД на основание други законосъобразни способи, подлежащи на друг вид регламентиране.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да попълните контактна форма на нашия Уебсайт се изисква да предоставите някои лични данни, като например име(на), еmail, адрес, относно и друга лична информация според спесификата на услугата или Вашата заявка.

Ако сте решили да направите поръчка се изисква да предоставите email и парола, след което можете да заявите избраните от Вас стоки и услуги. Събраната информация се обработва от ”Марикс”ЕООД единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги, подадени от Вас заявки и за осъществяване на връзка с Вас, като наши клиенти.

Вие не сте задължени и ние не изискваме от Вас да въвеждате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

В случай, че, по свое собствено желание и преценка, обявите публично свои лични данни, специфични подробности за Вас или друга информация за Вас и Вашите действия на публично достъпните секции от сайта, то трябва да знаете, зе спрямо тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни и съответно ”Марикс”ЕООД не носи отговорност за нея.

Вашите права

Вие имате:

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от ”Марикс”ЕООД;

– право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възвразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законови основания за това;

– право да бъдете уведомени преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг и да Ви бъде предоставена възможност да възразите срещу такова разкриване и използване;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Ако искате да упражните правото си на достъп до Вашите лични данни или да ги коригирате, може да се свържете с нас по удобен за Вас начин.

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме са:

– форма за контакт, чрез която се обслужват запитвания от наши клиенти;

– email

– форма за поръчки, чрез която се обслужват заявки от наши клиенти за поръчки или доставки;

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:

– за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за заявки или друг онлайн канал за облужване на клиенти

– за връзка с Вас при изпълнение на доставка

– за директен маркетинг от ”Марикс”ЕООД

Политика за ”бисквитки”

Използване на ”бисквитки”

”Бисквитките” са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузера на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на ”бисквитките” е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои ”бисквитки”имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират ”бисквитките” можете да намерите в Интернет.

Как се използват ”бисквитки” на

този Уебсайт?

Ние използваме ”бисквитки”на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез ”бисквитките”на сайта ”Марикс”ЕООД не може да Ви идентифицира не се прилага Закона за защитана личните данни. Събраната информация от ”бисквитки”обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функциалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви ”бисквитки” се използват на този Уебсайт?

Сесийни ”бисквитки”

Този тип ”бисквитки” Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви продукти сте добавили в количката на електронния магазин, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези ”бисквитки” не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузер.

Постоянни ”бисквитки”

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране на посещенията на сайта, как Вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид ”бисквитки”варира според конкретното им предназначение.

”Бисквитки”на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn и др. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство ”бисквитки”от тези уебсайтове. Именно тези ”бисквитки”се дефинират като ”бисквитки на трети страни”, като ”Марикс”ЕООД няма контрол върху генерирането и управлението на тези ”бисквитки”. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на ”бисквитки” от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на ”бисквитки”от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на ”бисквитки”, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение използването на ”бисквитки”преди да инициирате посещение на www.quattrostagioni.bg . Имайте предвид, че изтриването или блокирането на ”бисквитки” може да повлияе наблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на ”бисквитки”

Контролирането, изключването или блокирането на ”бисквитките” се управлява от настройките на Вашия браузер. В Интернет можете да намерите помощна информация относно как се извършва контрола на ”бисквитки” в различните видове браузери. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички ”бисквитки”, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

Всички ”бисквитки” , които се ползват на този Уебсайт се заличават/изтриват автоматично след определен период от време. Този период варира до 365 дни според предназначението на конкретната ”бисквитка”.

Настоящата Политика за поверителност е актуализирана към 21.05.2018 година.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, обработвани от „Марикс“ ЕООД във връзка

с осъществявано видеонаблюдение в помещенията

(„Политика за поверителност“)

„Марикс“ ЕООД зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в обектите и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

  1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни 

„Марикс“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК. 121762318

Марикс е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление:  гр. София, 1113, бул. “Фредерик Жолио Кюри” №18 А

  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме 

На основание законно признатия интерес на „Марикс“ ЕООД, като собственик или ползвател на обекти, където извършва дейност („обекти”), да осъществява видеонаблюдение в тях с цел охрана на имуществото си и необезпокоявано обслужване на посетителите „Марикс“ ЕООД обработва:

Картина (Видеозапис) на посетители при посещението и престоя им в обект/ти, изготвена с оборудване за видеонаблюдение, което заснема посетителите и записва получените данни

  1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни: 

3.1. Обработващи лични данни, които въз основа на договор с „Марикс“ ЕООД – обработват личните Ви данни от името на „Марикс“ ЕООД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни 

3.2. Други администратори на лични данни, на които „Марикс“ ЕООД предоставя личните Ви данни, обработващи данните Ви на основание законово изискване 

  1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни  

  1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Марикс“ ЕООД  

По отношение Вашите лични данни имате следните права: 

5.1. да получите достъп до личните Ви данни и информация от вида на включената в тази Политика за поверителност по отношение на въпросните данни. Може да поискате от „Марикс“ ЕООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни;

5.2. да изискате да се изтрият личните Ви данни, само в някой от следните случаи:

5.3. да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някой от следните случаи:

5.4. да възразите пред “Марикс” ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу начините на обработване на личните данни, посочени в тази Политика за поверителност.

5.4да ъзрзите пред „Марикс“ ЕООД по всяко време и по Ваши лични причини с оглед конкретната ситуация, срещу начините на обработване на личните данни, посочени в тази Политика за поверителност.

При получено възражение срещу обработката на личните Ви данни „Марикс“ ЕООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали намира същото за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

5.5. да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни в случай, че считате че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.

  1. Как може да упражните Вашите права по предходната точка 

За да упражните правата си, свързани с обработване на личните Ви данни от „Марикс“ ЕООД е достатъчно да изложите писмено Вашето искане и да го изпратите на някоя от контактните точки, посочени в т.1 на настоящата Политика за поверителност. Вашето искане следва да съдържа достатъчно данни, за да може да бъдете безспорно идентифициран и координати – адрес и/или електронна поща за обратна връзка.

„Марикс“ ЕООД ще разгледа своевременно Вашето искане и ще Ви отговори.

В зависимост от искането и с оглед изпълнение задълженията на „Марикс“ ЕООД за защита на личните Ви данни от нерегламентирано разкриване, „Марикс“ ЕООД има право да поиска лично предаване на писмения отговор или да определи друг начин за доставяне, гарантиращ сигурността на информацията в него.

  1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „Марикс“ ЕООД и какви са последиците от това

За да може да осъществяваме контрол на достъпа в обектите си имаме нужда от определени данни, които са необходими за реализиране на този наш законен интерес.

В случай, че не желаете да бъде заснеман и изображението Ви записвано, може да използвате алтернативните канали за заявяване на продукти и услуги, предлагани от „Марикс“ ЕООД.

Тази политика е последно осъвременена на 25.05.2018 година.

​​

Доставяме до: 30-60 мин
delivery time
Още до поръчка: 20,00 лв.
0cart
arrow right

Добре дошли!

Или попълнете:

  • Регистрация
Не се притеснявайте! Попълнете своята електронна поща,там ще получите инструкции за възстановяването й.
close

Регистрирайте се!

Или попълнете:

  • Регистрация
Не се притеснявайте! Попълнете своята електронна поща,там ще получите инструкции за възстановяването й.
Вече имате профил?/
close